Багатогранний талант професора Олександра Андрійовича Киселя
pdf

Ключові слова

Олександр Андрійович Кисіль, Клінічне товариство студентів-медиків Імператорського університету Св. Володимира, педіатрія, історія медицини.

Як цитувати

Svintsitskyi, I. (2017). Багатогранний талант професора Олександра Андрійовича Киселя. Практикуючий лікар, (2), 85-89. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/85

Анотація

У статті наведено основні віхи життя та діяльності видатного педіатра, заслуженого діяча науки, професора Олександра Андрійовича Киселя. Особливу увагу приділено його особистому внеску в становлення та розвиток наукового руху студентів-медиків у нашій країні. Розглянуто напрями наукових досліджень (вивчення особливостей патогенезу, клінічного перебігу, діагностики і лікування туберкульозу, гострої ревматичної гарячки, малярії, мікседеми тощо), засади педагогічної, лікувально-консультативної та громадської діяльності легендарного вихованця медичного факультету Імператорського університету Св. Володимира.

pdf

Посилання

1. Артамонов Р.Г. К 100-летию кафедры детских болезней лечебного факультета РГМУ / Р.Г. Артамонов, С.С. Паунова, С.С. Чакветадзе // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. — 2010. — № 5. — С. 156-158.
2. Беляева Е.Д. Выдающийся деятель советской педиатрии заслуженный деятель науки профессор А.А. Кисель / Е.Д. Беляева // Вопросы охраны материнства и детства. — 1967. — № 3. — С. 68-73.
3. Блохина Н.Н. Московская детская больница Святой Ольги (продолжение) (к 125-летию со дня открытия больницы) / Н.Н. Блохина // Клиническая медицина. — 2013. — Т. 91, № 9. — С. 74-77.
4. Віхи життя і діяльності Олександра Андрійовича Киселя (до 150-річчя з дня народження) / В.Ф. Москаленко, В.Г. Коляденко, Я.В. Цехмістер [та ін.] // Український науково-медичний молодіжний журнал. — 2009. — № 3. — С. 6-9.
5. Власова А.Н. Александр Андреевич Кисель (к 100-летию со дня рождения) / А.Н. Власова // Советская медицина. — 1960. — № 9. — С. 145-148.
6. Громбах С.М. Профилактические взгляды А.А. Киселя (к 100-летию со дня рождения) / С.М. Громбах // Педиатрия. — 1959. — № 8. — С. 12-19.
7. История Клинического общества студентов-медиков Императорского Университета Св. Владимира с 1881 по 1913 год. — К., 1913. — 32 с.
8. Кисель А.А. Избранные труды: юбилейное издание к 100-летию со дня рождения (1859-1959 гг.) / А.А. Кисель. — М.: Медгиз, 1960. — 428 с.
9. Кисель А.А. К вопросу о патологоанатомических изменениях в костях растущих животных под влиянием минимальных доз фосфора: дис. … д-ра мед. / А.А. Кисель. — СПб: Тип. М-ва Внутр. Дел, 1887. — 33 с.
10. Коваленко В.Н. Ревматология как одна из важнейших проблем медицины / В.Н. Коваленко, А.Г. Каминский // Український ревматологічний журнал. — 2000. — № 1. — С. 3-8.
11. Конюс Э.М. Александр Андреевич Кисель и его школа: монография / Э.М. Конюс. — М.: Изд-во Центр. ин-та усовершенствования врачей, 1949. — 347 с.
12. Маркин В.Л. «Университетский протест» 1911 г. и реакция российского общества / В.Л. Маркин // Вестник Московского университета. Сер. 8: История. — 2009. — № 5. — С. 10-19.
13. Незлин С.Е. А.А. Кисель (к 125-летию со дня рождения) / С.Е. Незлин, В.А. Фирсова // Проблемы туберкулеза. — 1985. — № 7. — С. 76-78.
14. Нетяженко В.З. Життя та наукова діяльність О.А. Киселя — засновника студентського наукового товариства (1859-1938 рр.) / В.З. Нетяженко, П.В. Лапін // Медичні кадри. — 2006. — № 6. — С. 3-4.
15. Паунова С.С. К 150-летию со дня рождения Александра Андреевича Киселя (1859-1938) / С.С. Паунова, П.Д. Ваганов, Э.Ю. Яновская // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. — 2010. — № 2. — С. 156-158.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.