Міжфахова інтеграція у клініці внутрішньої медицини

Анотація

У статті наведено підсумки роботи Третіх наукових читань пам’яті професора А.П. Пелещука на тему: «Міжфахова інтеграція у клініці внутрішньої медицини», які відбулися 6 жовтня 2015 року в м. Києві. Розглянуто низку актуальних питань, зокрема міждисциплінарні терапевтичні проблеми, сторінки історії та гуманістичні традиції київської школи терапевтів, особливості фахової підготовки лікарів-інтерністів на до- та післядипломному етапах тощо.

pdf

Посилання

1. Амосова К.М. Уніфікований алгоритм антигіпертензивної терапії та контроль домашнього артеріального тиску у хворих з ймовірно рези- стентною артеріальною гіпертензією в амбулаторній практиці / К.М. Амосова, Ю.В. Руденко // Український кардіологічний журнал. — 2015. — № 4. — С. 25-33.
2. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця, 1841-2011. У 2 книгах. Книга 2: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця: традиції розвитку (1921-2011) / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова; за ред. В.Ф. Москаленка. — К.: ВД «Авіцена», 2011. — 340 с.
3. Никула Т.Д. Виховна робота зі студентами та молодими вченими на прикладі кафедри професора Анатолія Пелещука / Т.Д. Никула //
Практикуючий лікар. — 2015. — № 3. — С. 78-80.
4. Патріарх київської школи внутрішньої медицини Анатолій Петрович Пелещук (до 100-річчя від дня народження) / І.М. Трахтенберг, Л.А. Пиріг,
А.С. Свінціцький [та ін.]; ред.-уклад. І.А. Свінціцький; за заг. ред. В.Ф. Москаленка, А.С. Свінціцького. — К.: Медкнига, 2013. — 184 с.
5. Свінціцький І. Треті наукові читання пам’яті професора Пелещука Анатолія Петровича / І. Свінціцький // Медичні кадри. — 2015. — № 15-16. — С. 3.
6. Федосеев Г.Б. Проблемы современной внутренней медицины и возможные пути их преодоления / Г.Б. Федосеев, В.И. Трофимов, К.Н. Крякунов //
Архив внутренней медицины. — 2014. — № 2. — С. 64-67.
7. Шипулін В.П. Професор Карл Трітшель: уроки небайдужості / В.П. Шипулін // Український терапевтичний журнал. — 2015. — № 2. — С. 115-122.
8. Яременко О.Б. IgG4-залежне захворювання: клініка, діагностика, підходи до лікування (частина 1) / О.Б. Яременко, Л.Б. Петелицька // Therapia.
Український медичний вісник. — 2015. — № 10. — С. 12-17.
9. Яременко О.Б. IgG4-залежне захворювання: клініка, діагностика, підходи до лікування (частина 2) / О.Б. Яременко, Л.Б. Петелицька // Therapia.
Український медичний вісник. — 2015. — № 11. — С. 17-19.
10. International consensus guidance statement on the management and treatment of IgG4-related disease / A. Khosroshahi, Z.S. Wallace, J.L. Crowe [et al.] //
Arthritis Rheumatol. — 2015. — Vol. 67. — P. 1688-1699.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.