Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 4: професор Ю.-Ф.І. Мацон)
pdf

Ключові слова

Інтерніст та професор-анатом Юлій-Фердинанд Мацон, клінічна медицина, Університет св. Володимира, традиції, клінічне викладання.

Як цитувати

Dzeman, M. (2017). Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 4: професор Ю.-Ф.І. Мацон). Практикуючий лікар, (1), 63-73. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/64

Анотація

У статті наведено матеріали щодо організації в Університеті св. Володимира клінічного викладання внутрішньої медицини та заснування Київської школи терапевтів. В її четвертій частині акцентовано увагу на науково-педагогічній та організаційній діяльності професора медичного факультету Університету св. Володимира Мацона Юлія-Фердинанда (Mazonn Julius-Ferdinand).

pdf

Посилання

1. Цицурін Ф.С. Вступ до курсу приватної терапії, семіотики та клініки внутрішніх захворювань (гармонізований варіант, адаптовано М. Дземаном та А. Гладуном) / Ф.С. Цицурін // Практикуючий лікар. — 2014. — № 2. — C. 13-25.
2. 160 років Національному медичному університету ім. О.О. Богомольця / За ред. Є.Г. Гончарука. — К.: Століття, 2001. — 367 с.
3. Иконников В.С. Историко-статистические записки об ученых и учебно-вспомогательных учреждениях Императорского университета Св. Владимира (1834-1884) / Под ред. В.С. Иконникова. — К.: Типография Имп. университета Св. Владимира, 1884. — 416 с.
4. Терапевтическая факультетская клиника (Записка проф. Ф.Ф. Меринга). В кн. Иконников В.С. Историко-статистические записки об ученых и учебно вспомогательных учреждениях Императорского университета Св. Владимира (1834-1884) / Под ред. В.С. Иконникова. — К.: Типография Имп. университета Св. Владимира, 1884. — 416 с.
5. 150 лет Киевскому медицинскому институту / Под. ред. акад. АМН СССР Е.И. Гончарука. — К.: Здоров’я, 1991. — 264 с.
6. Бойчак М.П. История Киевского военного госпиталя. Киевский госпиталь — учебная и научная база медицинского факультета Университета Св. Владимира и Киевского медицинского института / М.П. Бойчак. — К.: Пресса Украины, 2005. — 752 с.
7. Дземан М.І. Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті Святого Володимира (частина 3: професор Ф.Ф. Мерінг) / М.І. Дземан // Практикуючий лікар. — 2016. — № 4. — C. 70-89.
8. Кафедра патологічної анатомії № 1. Історія кафедри [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://nmu.ua/zagalni vidomosti/kafedri/kafedrapatologycheskoj-anatomyy‑1/istoriya-kafedry/
9. Старченко С. Анатомічний театр Університету св. Володимира (До 150-річчя від дня вибудування) [Електронний ресурс] / Сергій Старченко // Мистецтво лікування. — 2003. — № 3. — Режим доступу: http://m-l.com.ua/?aid=78
10. Матер Э. Немецкие авторы России. Энциклопедия. Том 5 (L-M-N). — Актуализировано 01.09.2016. — C. 410-413 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.edarmer.de/download/ENZYKLOPAEDIE-Band‑5-L-M-N.pdf
11. Schûler-Albom des Dorpatschen Gymnasiums von 1804 bis 1879. — Dorpat, 1879 — № 3572. — Эстонский исторический архив. — Ф. 402. — Оп. 2. — Д. 10236. — Л. 91-92.
12. Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Университета св. Владимира (1834-1884) / Сост. под ред. В.С. Иконникова. — К.: Тип. Ун-та Св. Владимира, 1884. — 860 с.
13. Винниченко І. Німці в історії Київського університету (ХІХ — половина ХХ ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. — К.: Геопринт, 2009. — 420 с.
14. Декани медичного факультету Університету Св. Володимира (Національного медичного університету імені О.О. Богомольця) 1841-1919: Біографічні нариси та бібліографія / В.Г. Коляденко, Я.В. Цехмістер, О.П. Яворовський, І.М. Полякова; за ред. академіка НАМН України, проф. В.Ф. Москаленка. — К.: ВД «Авіцена», 2011. — 152 с.
15. Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Юрьевского, бывшего Дерптского университета за сто лет его существования (1802-1902) / Под ред. Г.В. Левицкого. — Юрьев: Типография К. Маттисена, 1903. — Т. II. — 680 с.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.