Новітня група вітчизняних ендогенних регенераторних біологічних імуномодулюючих середників: теорія, клінічна практика та перспективи
pdf

Ключові слова

Новітні ендогенні регенераторні біологічні імуномодулюючі середники класу «ЕРБІСОЛ®», теорія фагоцитозу І.І. Мечникова, концепція «маркерів фізіологічного стану клітин» Ніколаєнка О.М., «сигнальні молекули» мем- бранних глікопротеїнів, програмування клітин-сенсорів макрофагального континууму.

Як цитувати

Dzeman, M., Dzeman, N., & Nikolaienko, O. (2017). Новітня група вітчизняних ендогенних регенераторних біологічних імуномодулюючих середників: теорія, клінічна практика та перспективи. Практикуючий лікар, (1), 5-16. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/54

Анотація

На межі третього тисячоліття розроблена Іллею Іллічем Мечниковим теорія фагоцитозу отримала на його батьківщині своє практичне продовження в концепції «маркерів фізіологічного стану клітини». Засадничі ідеї цієї концепції стали основою успішної розробки українським ученим Ніколаєнком О.М. оригінального класу новітніх ендогенних регенераторних біологічних імуномодулюючих середників. У 1994 році закінчився довгий шлях наукового пошуку, експериментальних та клінічних випробувань і перший представник класу ендогенних регенераторних біологічних імуномодулюючих середників препарат ЕРБІСОЛ® отримав офіційне визнання як регенераторний, гепатопротекторний та імуномодулюючий засіб. А у 2001 та 2005 роках до застосування в клінічній практиці були рекомендовані ще два препарати цього класу — ЕРБІСОЛ® Екстра та ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм відповідно. Їх ефективність у комплексній терапії широкого спектра захворювань забезпечується унікальним механізмом корекції стану клітин макрофагального континууму та активацією еволюційно сформованих механізмів пошуку та усунення патологічних змін в органах із формуванням повноцінної імунної відповіді організму. Українські препарати новітнього класу ендогенних регенераторних біологічних імуномодулюючих середників сьогодні запатентовано у 20 країнах світу.

pdf

Посилання

1. Николаенко А.Н. Выявление иммуноглобулина G характерного для нормального роста в крови крыс / А.Н. Николаенко // Укр. биохим. журнал. — 1984. — Т. 56, № 2. — С. 128-133.
2. Николаенко А.Н. Физико-химические свойства IgG характерного для нормального роста / А.Н. Николаенко // Укр. биохим. журнал. — 1984. — Т. 56, № 5. — С. 493-498.
3. Николаенко А.Н. Анализ антигенов плазматических мембран гепатоцитов регенерирующей печени крыс / А.Н. Николаенко // Укр. биохим. журнал. — 1992. — Т. 64, № 1. — С. 29-35.
4. Николаенко А.Н. Основные направления в создании и внедрении нового лекарственного препарата Эрбисол / А.Н. Николаенко // Новый украинский препарат Эрбисол: программа и тезизы докладов. — К., 1994. — С. 4-9.
5. Николаенко А.Н. Концептуальные подходы в разработке высокоэффективных лекарственных препаратов нового поколения класса «Эрбисол» / А.Н. Николаенко // Фармакологічний вісник. — 1998. — № 6. — С. 69-74.
6. Николаенко А.Н. Новый высокоэффективный лекарственный препарат — ЭРБИСОЛ® / А.Н. Николаенко // Российский конгресс «ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО». — М., 1998. — С. 390.
7. Николаенко А.Н. Патент Украины № 2163, 2164; Международные заявки РСТ/UА 93/00003, РСТ/UА93/00004, Европатенты № 0673652, № 0673653, Патенты США № 08/397287, № 08/397288, России № 2041715, 2041717, Белоруссии № 2039, № 2040, Польши № 173321, № 173302, Болгарии № 61679, № 61680.
8. Дранік Г.М. Дослідження впливу препаратів Ербісолу® на функціональну активність Т-хелперів II типу за продукцією Іл‑4 та Іл‑10 in vitro / Г.М. Дранік, В.Й. Фесенкова, В.Є. Дриянська, В.С. Папакіна, О.М. Ніколаєнко, О.В. Назар // Лікарська справа. — 2003. — № 3-4. — С. 113-117.
9. Фесенкова В.Й. Дослідження in vitro впливу препаратів Ербісол на продукцію інтерлекіну‑2 та гамма-інтерферону Т-хелперами 1 типу здорових донорів / В.Й. Фесенкова, Г.М. Дранік, В.Є. Дріянська, В.С. Папакіна, С.М. Ващенко // Лабораторна діагностика. — 2003. — № 2. — С. 37-40.
10. Дранник Г.Н. Влияние Эрбисола® Ультрафарм при рецидивирующей герпетической инфекции на продукцию ИЛ‑4, ИЛ‑10 и экспрессию активационных молекул / Г.Н. Дранник, Е.В. Свидро, А.И. Курченко, Л.Н. Вагалюк, В.И. Фесенкова // Імунологія та алергологія. — 2006. — № 1. — С. 45-47.
11. Дранник Г.Н. Изучение влияния препаратов класса Эрбисол® на продукцию цитокинов мононуклеарами периферической крови здоровых доноров
и онкологических больных / Г.Н. Дранник, А.И. Курченко, В.И. Фесенкова, И.С. Дягель, Е.М. Корнилина, А.Н. Николаенко, А.В. Гладкий // Вісник фармакології та фармації. — 2006. — № 7. — С. 29-32.
12. Дранник Г.Н. Влияние препарата ЭРБИСОЛ® УЛЬТРАфарм на продукцию цитокинов у больных рецидивирующей герпетической инфекцией / Г.Н. Дранник, А.И. Курченко, В.И. Фесенкова, А.Н. Николаенко // Сучасні інфекції. — 2007. — № 4. — С. 94-98.
13. Базыка Д.А., Гладкий А.В., Корнилина Е.М., Николаенко А.Н. Особенности влияния препаратов класса Эрбисол® на экспрессию поверхностных маркеров клеток крови здоровых доноров и больных с иммунодепресией клеточного иммунитета in vitro и в динамике лечения / Д.А. Базыка, А.В. Гладкий, Е.М. Корнилина, А.Н. Николаенко // Вісник фармакології та фармації. — 2009. — № 1. — С. 39-47.
14. Дземан М.И. Препараты класса ЭРБИСОЛ® в терапии вирусных инфекций / М.И. Дземан, А.Н. Николаенко, Н.А. Дземан // Современная фарма- ция. — 2012. — № 12. — С. 36-43.
15. Кащенко И.Н. Влияние препарата Эрбисол® Ультрафарм на продукцию ФНО-α, ИЛ‑12 и ИФН-γ у женщин с рецидивирующей герпетической инфекцией / И.Н. Кащенко, Г.Н. Дранник, Е.В. Свидро, А.И. Курченко // Імунологія та алергологія. — 2013. — № 3. — С. 93-96.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.