Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 3: професор Ф.Ф. Мерінг)
pdf

Ключові слова

Професор-терапевт Ф.Ф. Мерінг, клінічна медицина, Університет св. Володимира, традиції, клінічне викладання.

Як цитувати

Dzeman, M. (2016). Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 3: професор Ф.Ф. Мерінг). Практикуючий лікар, (4), 70-89. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/185

Анотація

У статті подано матеріали щодо організації в Університеті св. Володимира клінічного викладання внутрішньої медицини та заснування Київської школи терапевтів. Акцентовано увагу на науково-педагогічній та організаційній діяльності Почесного члена та Заслуженого професора Університету св. Володимира Ф.Ф. Мерінга (Georg-Friedrich Mehring).

pdf

Посилання

1. Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Университета св. Владимира (1834-1884) [Текст] / Сост. под ред. В.С. Иконников. — К.: Тип. Ун-та Св. Владимира, 1884. — 860 с.
2. Макаренко И.М. Биографический словарь заведующих кафедрами и профессоров Киевского медицинского института (1841-1991) [Текст] / И.М. Макаренко, И.М. Полякова. — К.: Здоровья, 1991. — 160 с.
3. Пелещук А.Ф. Мерінг — талановитий київський терапевт [Текст] / А. Пелещук, Л. Жуковський // Агапіт. — 1999. — № 11. — С. 18-21.
4. Бородулин В.И. Профессор Ф.Ф. Меринг и клиника внутренних болезней в России во II половине XIX века: К истории факультетской терапевтической клиники Университета Святого Владимира [Текст] / В.И. Бородулин, В.П. Бревнов // Пробл. соц. гиг., здравоохр. и истории медицины. — 2000. — С. 55-58.
5. Передерий В.Г. Настоящие врачи: Из истории кафедры факультетской терапии № 1 Национального медицинского университета [Текст] / В.Г. Передерий, В.П. Шипулин. — К.: Нац. мед. ун-т им. А.А. Богомольца, 2001. — 165 с.
6. Когут Ю. Федір Федорович Мерінг: митець у лікуванні, лікар у мистецтві [Текст] / Ю. Когут // Мистецтво лікування. — 2012. — № 2/3. — С. 98-100.
7. Солейко Л.П. Профессор Федор Меринг: возвращение в историю отечественной науки: монография [Текст] / Л.П. Солейко, Е.В. Солейко, С.А. Царенко. — Вінниця: Нова книга, 2005. — 173 с.
8. Козій В. Федір Мерінг — заслужений професор Київського університету Святого Володимира [Текст] / В. Козій, Н. Кузіна // Етнічна історія народів Європи. — 2011. — Вип. № 35. — С. 103-107.
9. Винниченко І. Німці в історії Київського університету (ХІХ — половина ХХ ст.) [Текст] / І. Винниченко, Р. Винниченко. — К.: Геопринт, 2009. — 420 с.
10. Матер Э. Немецкие авторы России. Энциклопедия, том 5 (L-M-N). — Актуализировано 01.09.2016. — C. 453-455 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.edarmer.de/download/ENZYKLOPAEDIE-Band‑5-L-M-N.pdf
11. Цицурін Ф.С. Донесеніе доктора медицини Цыцурина, Г. Министру Народнаго Просвѣщенiя, изъ Берлина, о занятіяхъ его съ 27 Августа 1841 по 1 АпрѢля 1842 года [Текст] / Ф.С. Цицурін // Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенiя. — 1842. — Ч. XXXV, розд. IV. — C. 1-12.
12. Аронов Г.Ю. Легенди i бувальщина київської медицини (люди, факти, подiї, документи) [Текст]. — Г.Ю. Аронов, А.П. Пелещук. — К.: Століття, 2001. — 304 с.
13. 160 років Національному медичному університету ім. О.О. Богомольця [Текст] / За ред. Є.Г. Гончарука. — К.: Століття, 2001. — 367 с.
14. Афанасьевъ Ев. История общества. В кн.: Двадцатипятилѣтіе Общества Кіевскихъ врачей (Съ 1840 г. по 1865 годъ) [Текст] / Ев. Афанасьевъ. — Кіевъ: Въ Университетской типографіи, 1865. — 49 с.
15. Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (1841-2006) Університету Св. Володимира [Текст] / В.Ф. Москаленко, І.М Полякова. — К.: Книга плюс, 2006. — 304 с.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.