Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 2)
pdf

Ключові слова

Університет св. Володимира, традиції, клінічна медицина, клінічне викладання, родоначальник Київської школи внутрішньої медицини професор-терапевт Ф.С. Цицурін, професор-терапевт С.П. Алфер’єв.

Як цитувати

Dzeman, M. (2016). Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 2). Практикуючий лікар, (3), 99-115. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/170

Анотація

У статті подані матеріали щодо організації в Університеті св. Володимира клінічного викладання внутрішньої медицини та заснування Київської школи терапевтів. Акцентовано увагу на науково-педагогічній та організаційній діяльності родоначальника Київської школи внутрішньої медицини професора-терапевта Ф.С. Цицуріна та професора-терапевта С.П. Алфер’єва.

pdf

Посилання

1. Особові архівні фонди Інституту рукопису. Путівник. [Текст] / Авторський колектив О.С. Боляк, С.О. Булатова, T.I. Воронкова та ін. — К.:
НАН України, Національна бібліотека України імені І. Вернадського, Інститут рукопису, 2002. — 758 с.
2. Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Университета св. Владимира (1834-1884) [Текст] / Сост. под
ред. В.С. Иконников. — К.: Тип. Ун-та св. Владимира, 1884. — 860 с.
3. Цыцурин Федор Степанович [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1960908.html // Энциклопедический
словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб, 1890-1907.
4. Пундій П. Українські лікарі: бібліогр. довідник / П. Пундій; ред. Я. Ганіткевич. — Львів — Чикаго: Наукове Товариство ім. Т.Г. Шевченка, 1994. — Кн. 1: Естафета поколінь національного відродження. — 328 с.
5. Романов Е.П. Богучар. Научно-популярный очерк истории Богучарского края с древнейших времен до начала XIX века. Книга 1 [Текст] /
Е.П. Романов, З.М. Романова. — Воронеж: ВГПУ, 2010. — 70 с.
6. Цицурін_Федір_Степанович [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Цицурін_Федір_Степанович
7. Руїна [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Руїна
8. Подоння (УНР) [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Подоння_(УНР)
9. Владимирский-Буданов М.Ф. История Императорского Университета св. Владимира [Текст] / М.Ф. Владимирский-Буданов. — К.: Тип. Имп. ун-та св. Владимира, 1884. — Т. 1. — 674 с.
10. Цицурін Ф.С. Донесеніе доктора медицини Цыцурина, Г. Министру Народнаго Просвѣщенiя, изъ Берлина, о занятіяхъ его съ 27 Августа 1841 по 1 АпрѢля 1842 года [Текст] / Ф.С. Цицурін // Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенiя. — 1842, ч. XXXV, розділ IV. — C. 1-12.
11. Цицурін Ф.С. Донесеніе доктора медицини Цыцурина, Г. Министру Народнаго Просвѣщенiя, изъ ВѢны, отъ 6 Августа 1842 года [Текст] / Ф.С. Цицурін // Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенiя. — 1843, ч. XXXVII, розділ IV. — C. 75-98.
12. Цицурін Ф.С. Донесеніе доктора медицини Цыцурина, съ 15 Августа 1842 г. по 15 Февраля 1843 г. [Текст] / Ф.С. Цицурін // Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенiя. — 1844, ч. XLII, розділ IV. — C. 1-82.
13. Цицурін Ф.С. Донесеніе доктора медицини Цыцурина, (съ 15 Марта до 15 Августа 1843 г.) [Текст] / Ф.С. Цицурін // Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенiя. — 1844, ч. ХLIII, розділ IV. — С. 31-52.
14. Дземан М.І. Федір Степанович Цицурін — перший професор-терапевт Імператорського Університету святого Володимира, Родоначальник Київської школи терапевтів. До 170-річчя Національного медичного університету імені О.О. Богомольця [Текст] / М.І. Дземан // Новости медицины и фармации. — 2011. — № 16 (379). — С. 20-22.
15. Дземан М.І. Родоначальник київської школи терапевтів професор Федір Степанович Цицурін [Текст] / М.І. Дземан // Практикуючий лікар. — 2012. — № 2. — C. 79-85.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.