Формальний VEN-аналіз призначень лікарських препаратів хворим на гіпертонічну хворобу в умовах стаціонару
pdf

Ключові слова

Гіпертонічна хвороба, формальний VEN-аналіз, Державний формуляр ЛЗ, протокол лікування.

Як цитувати

YakovlevаL., PortyankaМ., & Chinush, I. (2016). Формальний VEN-аналіз призначень лікарських препаратів хворим на гіпертонічну хворобу в умовах стаціонару. Практикуючий лікар, (1), 5-7. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/110

Анотація

В Україні поширеність артеріальної гіпертензії (АГ) серед хвороб системи кровообігу сягає 46,8%, що складає майже половину пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. У роботі ретроспективно було проаналізовано 135 історій хвороб та листів призначень хворих з основною патологією — гіпертонічною хворобою (ГХ). Формальний VEN-аналіз за Державним формуляром лікарських засобів (ДФ ЛЗ) 6-го випуску показав, що до ДФ ЛЗ розділу «Кардіологія» увійшло більшість із призначуваних препаратів — 109 (85,83% із 127 ЛП, призначуваних у ЗОЗ). Формальний VEN-аналіз за протоколом лікування ГХ показав, що державні кошти були витрачені нераціонально, до групи «V» увійшло 76 ЛЗ, а 51 ЛЗ мав індекс «N». Формальний VEN-аналіз за протоколами лікування супутніх захворювань показав, що 4 ЛЗ із 127 призначуваних не увійшли в жоден нормативний документ, за якими проводили формальний VEN-аналіз у ЗОЗ, мали індекс «N» — Актовегін, Метамакс, Аевіт та Ессенціалє. Аевіт та Ессенціалє
використовували як підтримувальну терапію хворих 5 разів. Засоби метаболічної дії (Метамакс та Актовегін), які не входять до проаналізованих НД, призначались досить часто — 119 разів (7,06% від 1686 загального числа призначень), складають 16,19% витрат від загального обсягу витрат, що є нераціональним.

pdf

Посилання

1. Воробьев П.В. Проведение клинико-экономического анализа потребления лекарственных средств при дополнительном лекарственном обеспечении в системе ОМС: [метод. рекоменд. (проект)] / [П.В. Воробьев, М.В. Авксентьева, М.В. Сура и др.] // Пробл. станд. в здравоохр. — 2006. — С. 28-46.
2. Коваленко В.М. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування / В.М. Коваленко, М.І. Лутай, Ю.М. Сіренко. — К.: Бізнес Поліграф, 2007. — 128 с.
3. Моисеев В.С. Болезни сердца: [руковод. для врачей] / В.С. Моисеев, А.В. Сумароков. — М.: Универсум Паблишинг, 2001. — 463 с.
4. Сиренко Ю.Н. Гипертоническая болезнь и артериальные гипертензии / Ю.Н. Сиренко. — Донецк, 2011. — 288 с.
5. Яковлева Л.В. Фармакоэкономика: [учеб. пособ. для студ. фармац. вузов и фармац. факультетов вузов III-IV уровней аккредит. / Л.В. Яковлева, Н.В. Бездетко, О.А. Герасимова и др. — Х.: Изд-во НФаУ, 2013. — 158 с.
6. Beevers G. The Pathophysiology of Hypertension / G. Beevers, G.Y.H. Lip, E. O’Brien // BMJ. — 2001. — Vol. 322. — P. 912-916.
7. Frolich E.D. Hypertension Control in Community / E.D. Frolich // Intern. Sympos. [«Hypertension Control in Community»]: 5-th: Abstracts. — Tel Aviv, 1994. — P. 10-20.
8. Guidelines Committee. 2003 European Society of Hypertension — European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension // J. Hypertension. — 2003. — P. 1011-1053.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.