Пандемія COVID‑19: від гострого респіраторного вірусного захворювання до коронавірусної хвороби
pdf

Ключові слова

пандемія СOVID-9, ГРВЗ, коронавірусна хвороба, препарати прямої противірусної дії.

Як цитувати

Dzeman, M. (2021). Пандемія COVID‑19: від гострого респіраторного вірусного захворювання до коронавірусної хвороби. Практикуючий лікар, (4), 5-23. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/663

Анотація

У статті викладено актуальні аспекти пандемії COVID-19 в дискурсі надання пацієнтам медичної допомоги на етапі ГРВЗ та лікування коронавірсної хвороби.

pdf

Посилання

1. Новіков МВ, Колодніцький ВМ. Академік В.І. Вернадський — видатний вчитель і миcлитель, патріот України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/134040/02-Novikov.pdf?sequence=1
2. Вернадский ВИ. Биосфера [Текст] / ВИ Вернадский. Л.: НХТИ, 1926:146.
3. Вернадский ВИ. Биосфера [Текст] /ВИ Вернадский. М.: Мысль, 1967:326.
4. Вернадский ВИ. Биосфера и ноосфера [Текст] / ВИ Вернадский; Предисловие РК Баландина. Составители НА Костяшкин, ЕМ Гончарова. М.: Айрис-пресс, 2004:576.
5. Запорожан Валерій. Ноосферне вчення Вернадського. Наступний крок — нооетика? [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2656512-noosferne-vcenna-vernadskogo-nastupnij-krok-nooetika.html
6. Вернадский ВИ. Научная мысль как планетное явление. В кн. Вернадский ВИ Философские мысли натуралиста [Текст]. Oтв. ред. АЛ Яншин. М.: Наука, 1988:520.
7. Вернадский ВИ. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения [Текст] / ВИ Вернадский. М.: Наука, 2001:376.
8. SPECIAL REPORT. Global Warming of 1.5º C [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.ipcc.ch/sr15/
9. Казначеев ВП. Учение ВИ Вернадского о биосфере и ноосфере [Текст] / ВП Казначеев. Новосибирск: Наука, 1989:248.
10. Dawkins R. The Extended Phenotype [Текст] / R Dawkins. San Franciso: Freeman, 1982:132.
11. Гиренок ФИ. Экология. Цивилизация. Ноосфера [Текст] / ФИ Гиренок. М.: Наука, 1987:180.
12. Фесенкова ЛВ. Ноосферное мышление и современная экологическая ситуація. Высшее образование в России. 2008;1:142-147.
13. Даймонд Джаред. Зброя, мікроби і сталь: Витоки нерівностей між народами [Текст] / Пер. з англ. Т Цимбала. К.: Видавнича група, 2018:512.
14. Дземан, МІ. Пандемія COVID‑19: українский контекст проблеми з точки зору пересічного лікаря загальної практики [Текст] / МІ Дземан. Практикуючий лікар. 2020;2:25-43. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/591/507ь
15. Knapp Alex. Secret history of first coronaviruses. Forbes Staff [Електронний ресурс] / Knapp Alex // Режим доступу: https://www.forbes.com/sites/alexknapp/2020/04/11/the-secret-history-of-the-first-coronavirus‑229e/#2e84d33471d6

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.