Коронавірусна хвороба 2019: неврологічні аспекти (огляд літератури та власні дослідження)
pdf

Ключові слова

коронавірусна хвороба 2019, неврологічні ускладнення, біоелектрична активність головного мозку, мозковий кровотік.

Як цитувати

Kuznetsov, V., & Skachkova, N. (2021). Коронавірусна хвороба 2019: неврологічні аспекти (огляд літератури та власні дослідження). Практикуючий лікар, (2), 28-35. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/629

Анотація

У статті розглянуто основні шляхи проникнення коронавірусу в нервову систему та механізми розвитку основних неврологічних ускладнень COVID‑19. Представлено попередні результати аналізу змін функціонального стану центральної нервової системи 36 пацієнтів із дисциркуляторною енцефалопатією атеросклеротичного і гіпертонічного генезу 1-2-ї стадії до та через 3-4 місяці після COVID‑19. Встановлено, що в пацієнтів, які перенесли COVID‑19, спостерігається реорганізація біоелектричної активності головного мозку, яка характеризується збільшенням у загальній структурі ЕЕГ питомої ваги потужності в діапазоні повільних ритмів на тлі зниження потужності в діапазоні кіркових ритмів, та тенденція до зниження мозкового кровотоку в окремих судинах каротидного й вертебробазилярного басейнів. Це визначає доцільність включення в комплексну систему постковідної реабілітації препаратів із мультимодальною вазоактивною та метаболічною дією.

pdf

Посилання

1. Antony A.R. et al. Systematic review of EEG findings in 617 patients diagnosed with COVID‑19 // Seizure. — 2020. PMID: 33121875.
2. Гнездицкий В.В. Обратная задача ЭЭГ и клиническая электроэнцефалография. — М.: Медпресс-информ, 2004. — 626 с.
3. Преображенская И.С. Неврологические проявления COVID‑19 // Эффективная фармакотерапия. — 2020. — Т. 16. № 23. — С. 50-55.
DOI 10.33978/2307-3586-2020-16-23-50-55.
4. Baig A.M., Khaleeq A., Ali U., et al. Evidence of the COVID‑19 virus targeting the CNS: tissue distribution, hostvirus interaction, and proposed neurotropic mechanisms // ACS Chem. Neurosci. — 2020. — Vol. 11 (7). — P. 995-998.
5. Bolay H., Gül A., Baykan B. COVID‑19 is a Real Headache! // Headache. — 2020 Jul. — Vol. 60 (7). — P. 1415-1421. doi: 10.1111/head.13856. Epub 2020 May 27.
6. Bereczki D., Stang R., Böjti P., Kovács T. Neurological aspects of the COVID‑19 pandemic caused by the SARS-CoV‑2 coronavirus // Ideggyogy Sz. — 2020. PMID: 32579306 Review. Hungarian.
7. Chan J.F., Chan K.H., Choi G.K., et al. Differential cell line susceptibility to the emerging novel human betacoronavirus 2c EMC/2012: implications for disease pathogenesis and clinical manifestation // J. Infect Dis. — 2013. — Vol. 207 (11). — P. 1743-1752.
8. Chan, J.F. — W., Yuan, S., Kok, K. — H. et al. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: A study of a family cluster // Lancet. — 2020. — Vol. 395. — P. 514-523.
9. Chen T., Wu D., Chen H., et al. Clinical characteristics of 113 deceased patients with coronavirus disease 2019: retrospective study [published correction appears in BMJ. 2020 Mar 31;368: m1295] // BMJ. — 2020. — Vol. 368: m1091.
10. Galanopoulou A.S., Ferastraoaru V., Correa D.J., et al. EEG findings in acutely ill patients investigated for SARS-CoV‑2/COVID‑19: A small case series
preliminary report // Epilepsia Open. — 2020. — Vol. 5. — P. 314.
11. Jacomy H., Fragoso G., Almazan G., et al. Human coronavirus OC43 infection induces chronic encephalitis leading to disabilities in BALB/C mice // Virology. — 2006. — Vol. 349 (2). — P. 335-346.
12. John Hopkins University (Coronavirus Resource Center). Euromonitor. BCG Analysis. 23 March 2020.
13. Junior I., Nascimento B., Cacic N. et al. Novel Coronavirus Infection (COVID‑19) in Humans: A Scoping Review and Meta-Analysis // J. Clin. Med. — 2020 Mar 30. — Vol. 9 (4). DOI: 10.3390/jcm9040941.
14. Kubota T., Gajera P.K., Kuroda N. Meta-analysis of EEG findings in patients with COVID‑19 // Epilepsy Behav. — 2021 Feb. — Vol. 115:107682. doi:
10.1016/j.yebeh.2020.107682. Epub 2020 Dec 4.
15. Le Guennec L., Devianne J., Jalin L., et al. Orbitofrontal involvement in a neuroCOVID‑19 patient // Epilepsia. — 2020.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.