Цукровий діабет 2-го типу і хронічна хвороба нирок: сучасні можливості цукрознижувальної терапії
pdf

Ключові слова

цукровий діабет 2-го типу, хронічна хвороба нирок, швидкість клубочкової фільтрації, цукрознижувальна терапія, огляд.

Як цитувати

Didushko, O. (2020). Цукровий діабет 2-го типу і хронічна хвороба нирок: сучасні можливості цукрознижувальної терапії. Практикуючий лікар, (3-4), 21-25. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/602

Анотація

Цукровий діабет (ЦД) є однією з провідних причин хронічної хвороби нирок (ХХН). Важливо, що зі збільшенням захворюваності на ЦД 2-го типу частота діабетичних нефропатій також зросла. За світовими даними, понад 80% випадків захворювання на термінальну стадію ХХН спричинені ЦД, артеріальною гіпертензією або їх поєднанням. Найефективнішою стратегією зменшення впливу діабетичної нефропатії є профілактика ЦД 2-го типу та діагностика й лікування ХХН на ранніх стадіях серед тих, хто вже страждає від діабету. Основну роль у зниженні ризику або уповільненні прогресування діабетичної хвороби нирок відіграють компенсація вуглеводного обміну та контроль артеріального тиску. Однак на виражених стадіях ХХН компенсація вуглеводного обміну ускладнена через високий ризик гіпоглікемій. У статті проведено огляд літератури та рекомендацій щодо безпеки й можливостей застосування цукрознижувальних середників у хворих на ЦД 2-го типу та ХХН. Препарати із доведеними кардіопротекторними та нефропротекторними властивостями — інгібітори натрійзалежного котранспортера глюкози 2-го типу не застосовуються при ШКФ <45 мл/хв/1,73 м2, агоністи глюкагоноподібного пептиду 1 — при ШКФ <30 мл/хв/1,73 м2. Препарати інкретинового ряду добре
зарекомендували себе як засоби метаболічного контролю в комплексній терапії пацієнтів із ЦД 2-го типу, у тому числі із ХХН. Опубліковані дані свідчать про ефективність і безпеку застосовуваних сьогодні інгібіторів дипептидилпептидази‑4 (ДПП) в осіб із зниженою ШКФ (включаючи осіб, які перебувають на діалізі). Особлива увага приділена вілдагліптину — селективному пероральному інгібітору ДПП‑4, що завдяки сприятливому профілю безпеки успішно застосовується в пацієнтів із ЦД 2-го типу літнього віку та хронічною нирковою недостатністю, тяжкою кардіоваскулярною патологією в анамнезі, на всіх стадіях ХХН (включно з уремічною), у пацієнтів із високим ризиком розвитку гіпоглікемій. Цільові рівні глікемії пацієнтів із ЦД 2-го типу та ХХН повинні бути індивідуалізованими з урахуванням очікуваної тривалості життя, функції нирок, ризику розвитку гіпоглікемії та супутньої патології.

pdf

Посилання

1. WHO. Diabetes. WHO, Geneva, 2018.
2. IDF DIABETES ATLAS. Ninth edition, 2019.
3. Saeedi P., Petersohn I., Salpea P. et al. Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and projections for 2030 and 2045: results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas. 9th edition. Diabetes Res. Clin. Pract. DOI: 10.1016/j.diabres.2019.107843.
4. Zhang X.X., Kong J., Yun K. Prevalence of Diabetic Nephropathy among Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in China: A Meta-Analysis of Observational Studies // Journal of Diabetes Research. — 2020. Article ID: 2315607. 11 p. https://doi. org/10.1155/2020/2315607
5. Zhang N., Gao Z.N. Prevalence and risk factor analysis of early diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes mellitus // Journal of aerospace medicine. — 2016. — 27. — P. 1473-1476.
6. Weng J., Ji L., Jia W. et al. Standards of care for type 2 diabetes in China // Diabetes Metabolism Research and Reviews. — 2016. — 32 (5). — P. 442-458. https://doi.org/10.1002/dmrr.2827
7. Craig M.E., Jefferies C., Dabelea D. et al. Definition, epidemiology, and classification of diabetes in children and adolescents // Pediatric Diabetes. — 2009. — 10 (12). — P. 3-12. DOI: 10.1111/j.1399-5448.2009.00568.x.
8. Komenda P., Ferguson T.W., Macdonald K., Rigatto C., Koolage C., Sood M.M. et al. Cost-effectiveness of primary screening for CKD: a systematic review // Am. J. Kidney Dis. — 2014. — 63 (5). — P. 789-97. DOI: 10.1053/j.ajkd.2013.12.012.
9. Іванов Д.Д. Хронічна хвороба нирок: диференційна тактика ренопротекції // Укр. мед. часопис. — 2018. — 2 (124). — C. 1-5.
10. Didushko O.M., Herych P.R., Cherniavska I.V., Yatsyshyn R.I., Pankiv V.I. Influence of the complex treatment of hypothyroidism on the leptin level in patients with primary hypothyroidism // World of Medicine and Biology. — 2018. — P. 59-63. DOI: 10.26724/2079-8334-2018-3-65-59-63.
11. Standards of Medical Care in Diabetes — 2020 // Diabetes Care. — 2020. — 43 (1). — S4-S6. https://doi.org/10.2337/dc20-Srev/
12. National Kidney Foundation. 2009. GFR Calculator. https:// www.kidney.org/professionals/kdoqi/gfr_calculator
13. Matsushita K., Tonelli M., Lloyd A. et al. Clinical risk implications of the CKD Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) equation compared with the Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) Study equation for estimated GFR // Am. J. Kidney Dis. — 2012. — 60 (2). — P. 241-9. DOI:
10.1053/j.ajkd.2012.03.016.
14. KDIGO 2012. Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. http://www.kdigo. org/clinical_ practice_guidelines/pdf/CKD/KDIGO_2012_CKD_ GL.pdf
15. KDOQI 2012. KDOQI clinical practice guideline for diabetes and CKD: 2012 update. https://www.kidney.org/sites/default/files/docs/diabetesckd update‑2012.pdf

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.