Особливості антигіпертензивної терапії в пацієнтів, що перебувають на програмному гемодіалізі (огляд літератури)
pdf

Ключові слова

Артеріальна гіпертензія, антигіпертензивна терапія, програмний діаліз.

Як цитувати

Katerenchuk, I. (2020). Особливості антигіпертензивної терапії в пацієнтів, що перебувають на програмному гемодіалізі (огляд літератури). Практикуючий лікар, (2), 49-55. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/593

Анотація

В оглядовій статті проведено аналіз наукових публікацій, когортних та рандомізованих клінічних досліджень (РКД) з оцінки ефективності різних груп антигіпертензивних засобів у досягненні цільового рівня артеріального тиску та попередження кардіоваскулярних ризиків. Визначено пріоритетні медикаментозні засоби та застереження при їх застосуванні в пацієнтів з артеріальною гіпертензією, що перебувають на програмному діалізі.

pdf

Посилання

1. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Надання медичної допомоги хворим на хронічну хворобу нирок V стадії, якілікуються гемодіалізом». — 2015.
2. Кобалава Ж.Д., Гудков К.М. Секреты артериальной гипертонии: ответы на ваши вопросы. — М., 2004. — 243 с.
3. Лондон Ж.М. Регуляция артериального давления и лечение гипертонии у больных с терминальной почечной недостаточностью на программном гемодиализе // Нефрология. — 2000. — № 1. — С. 90-91.
4. Поширеність хронічної хвороби нирок V стадії у світі та в Україні. Режим доступу: http://health-ua.com/stati/nephrology/poshirenisthronighnoyi-
hvorobi-nirok-vd-stadiyi-usviti-ta-v-ukrayini/html
5. Свищенко Е.П. Блокаторы рецепторов ангиотензина II в кардиологии / Е.П. Свищенко, Л.В. Безродная, Л.А. Мищенко и др. — К: Инфо, 2002.
6. Baker W.L., White W.B. Safety of mineralocorticoid receptor antagonists in patients receiving hemodialysis // Ann. Pharmacother. — 2012. — Vol. 46. — P. 889-894.
7. Basile C., Lomonte C., Vernaglione L. et al. The relationship between the flow of arteriovenous fistula and cardiac output in haemodialysis patients // Nephrol. Dial. Transplant. — 2008. — Vol. 23. — № 1. — P. 282-287.
8. Bomback A.S. Mineralocorticoid receptor antagonists in end-stage renal disease: efficacy and safety // Blood Purif. — 2016. — Vol. 41. — P. 166-70.
9. Charra B., Catemard E., Ruffer M. Survival as an index of adequacy of dialysis / B. Charra, E. Catemard, M. Ruffer // Kidney Jnt. — 1992. — Vol. 41. — P. 1286-1291.
10. Cohen E.P. Hypertension in chronic hemodialysis: viewing a paradox, and some notes on therapy // Dialys and Transplant. — 2000. — Vol. 29. —
№ 9. — P. 535-542.
11. Dhakal M.P., Sloand J.A. Prevalence of hypertension and adequacy of blood pressure control in hemodialysis patients // Dial. and Transplant. — 2000. — Vol. 29. — P. 628-637.
12. Ellison D.H., Hoorn E.J., Wilcox C.S. // Diuretics. Hypertension and the Kidney. — 2012. — Vol. 50. — P. 1879-1916.
13. Fernandez L.M., Teruel J.L., Quereda C. Predialysis arterial hypertension: risk factor for cardiovascular mortality during hemodialysis treatment // Nefrologia. 2005. — Vol. 25. — Suppl. 4. — P. 23-27.
14. Flevari P., Kalogeropoulou S., Drakou A. et al. Spironolactone improves endothelial and cardiac autonomic function in non heart failure hemodialysis
patients // J. Hypertens. — 2013. — Vol. 31. — P. 1239-1244.
15. Goodkin D.A., Bragg-Gresham J.L., Koenig K.G. et al. Association of comorbid conditions and mortality in hemodialysis patients in Europe, Japan, and the United States: the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS) // J. Am. Soc. Nephrol. — 2003. — Vol. 14. — P. 3270-3277.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.