ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST НА ТЛІ ОКЛЮЗІЇ ОГИНАЮЧОЇ ГІЛКИ ЛІВОЇ КОРОНАРНОЇ АРТЕРІЇ (клінічний випадок)
ARTICLE PDF

Ключові слова

Гострий коронарний синдромом без елевації сегмента ST, ризик смерті при гострому коронарному синдромі, реперфузійна терапія

Як цитувати

Myakinkova, L., Teslenko, Y., & Baklytskyi, D. (2018). ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST НА ТЛІ ОКЛЮЗІЇ ОГИНАЮЧОЇ ГІЛКИ ЛІВОЇ КОРОНАРНОЇ АРТЕРІЇ (клінічний випадок). Практикуючий лікар, (4), 5-11. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/37

Анотація

У cтатті представлено досвід використання алгоритму стратифікації ризику пацієнтів із гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST (ГКСбпST) відділення для хворих на гострий інфаркт міокарда (ІМ) Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру. Наведено шкали визначення ризику розвитку у хворого інфаркту міокарда та серцево-судинної смерті GRACE, PURSUIT, TIMI, які впроваджено в роботу відділення. Представлено клінічний випадок оклюзії середнього сегмента огинаючої гілки лівої коронарної артерії (ОГЛКА) з розвитком гострого інфаркту міокарда в пацієнта з клінічною симптоматикою ГКСбпST. Стратифікація за шкалою GRACE визначала групу проміжного ризику, що дозволяло відтермінувати застосування реперфузійної терапії до 72 годин. Коронароангіографія (КАГ), виконана пацієнту в перші 24 години, виявила оклюзію в середньому сегменті ОГЛКА, проведено ендопротезування інфарктзалежної коронарної артерії. Обговорено особливості ЕКГ-діагностики задніх інфарктів міокарда. Наголошено на важливості визначення маркерів пошкодження міокарда в пацієнтів із ГКСбпST.

ARTICLE PDF

Посилання

1. Белялов Ф. Использование шкал в клинической практике / И.Ф. Белялов // Ишемическая болезнь сердца. Клин. мед. — 2016. — № 94 (11), ч. I. — С. 861-864. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0023-2149-2016-94-11-861-864.
2. Колиушко Г. Редкие формы инфаркта миокарда / Г.И. Колиушко // Ліки України. — 2013. — № 2. — С. 20-23.
3. Колиушко Г. Электрокардиографическая диагностика инфаркта миокарда / Г.И. Колиушко // Ліки України. — 2010. — № 4. — С. 8-12.
4. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST» № 164 від 03.03.2016 р. // Медицина неотложных состояний. — 2016. — № 1. — С. 11-23. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Medns_2016_1_4
5. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST» № 455 від 02.07.2014. Режим доступу: http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2014_455_GKS/2014_455%20YKPMD_GKS.pdf
6. 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Non-ST-Elevation Acute Coronary Syndromes // Circulation. — 2014. — Vol. 130 (25). — Р. e344-426.
7. 2015 ESC guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation // European Heart Journal. — 2016. — Vol. 37, Issue 3. — Р. 267-315. Режим доступу: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv320
8. Antman E.M., Cohen M., McCabe C. et al. Enoxaparin is superior to unfractionated heparin for preventing clinical events at 1-year follow-up of TIMI 11B and ESSENCE // Eur. Heart J. — 2002. — Vol. 23. — Р. 308-314.
9. Armstrong P.W., Fu Y., Chang W.C. et al. Acute coronary syndromes in the GUSTO-IIb trial: prognostic insights and impact of recurrent ischemia in: The GUSTOIIb Investigators // Circulation. — 1998. — Vol. 98. — Р. 1860-1868.
10. Boersma E., Pieper K.S., Steyerberg E.W. et al. Predictors of outcome in patients with acute coronary syndromes without persistent ST-segment elevation. Results from an international trial of 9461 patients // Circulation. — 2000. — Vol. 101 (22). — Р. 2557-67.
11. Ibanez B., James S., Agewall S., Antunes M.J., et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with STsegment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC) // European Heart Journal. — 2018. — Vol. 39, Issue 2. — Р. 119-177. Режим доступу: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx393
12. D’Ascenzo F., Biondi-Zoccai G., Moretti C. et al. TIMI, GRACE and alternative risk scores in Acute Coronary Syndromes // Contemp. Clin. Trials. — 2012. — Vol. 33 (3). — Р. 507-14.
13. Eagle K.A. et al. A validated prediction model for all forms of acute coronary syndrome: estimating the risk of 6-month postdischarge death in an international registry // JAMA. — 2004. — Vol. 291. — Р. 2727-33.
14. Granger C.B., et al. Predictors of hospital mortality in the global registry of acute coronary events // Arch. Intern. Med. — 2003. — 163. — Р. 2345-53.
15. Kellum J.A., Aspelin P., Barsoum R.S. et al. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury // Kidney International Supplements. — 2012. — Vol. 2 (1). — Р. 1-138.
16. Roberts R., Rogers W.J., Mueller H.S. et al. Immediate versus deferred beta-blockade following thrombolytic therapy in patients with acute myocardial infarction. Results of the Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) II-B Study // Circulation. — 1991. — Vol. 83. — Р. 422-37.
17. Roffi M., Patrono C., Collet J.P. et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation // European Heart Journal. — 2016. — Vol. 37. — Р. 267-315.
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.