Мультидисциплінарні підходи до ведення пацієнтів у сучасній клініці внутрішньої медицини
pdf

Ключові слова

Науковий форум, А.П. Пелещук, внутрішня медицина, міждисциплінарні проблеми, доказова медицина, історія медицини.

Як цитувати

Svintsitskyy, I. (2016). Мультидисциплінарні підходи до ведення пацієнтів у сучасній клініці внутрішньої медицини. Практикуючий лікар, (4), 67-69. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/184

Анотація

У статті наведено підсумки роботи Четвертих наукових читань пам’яті професора А.П. Пелещука на тему: «Мультидисциплінарні підходи до ведення пацієнтів у сучасній клініці внутрішньої медицини», які відбулися 4-5 жовтня 2016 року в м. Києві. Під час наукового форуму було розглянуто та всебічно обговорено славетні сторінки історії та гуманістичні традиції київської терапевтичної школи, стан впровадження результатів наукових досліджень
у клінічну практику, сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики внутрішньої патології, проблему коморбідних станів, новітні освітні технології у фаховій підготовці лікарів-інтерністів на до- і післядипломному етапах, а також етичні та правові засади діяльності медичних працівників.

pdf

Посилання

1. Патріарх київської школи внутрішньої медицини Анатолій Петрович Пелещук (до 100-річчя від дня народження) / І.М. Трахтенберг, Л.А. Пиріг,
А.С. Свінціцький [та ін.]; ред.-уклад. І.А. Свінціцький; за заг. ред. В.Ф. Москаленка, А.С. Свінціцького. — К.: Медкнига, 2013. — 184 с.
2. Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2016 році. — Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/docfiles/plan_congress_2016.pdf
3. Свінціцький А.С. Професор Анатолій Петрович Пелещук: корифей вітчизняної терапевтичної науки і практики / А.С. Свінціцький // Науковий журнал МОЗ України. — 2014. — № 2. — С. 27-36.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.