Особливості психологічного статусу та якості життя пацієнтів із неерозивною формою гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
pdf

Ключові слова

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, неерозивна рефлюксна хвороба, депресія, тривога, стрес, алекситимія, якість життя.

Як цитувати

Svintsitskyi, A., Bondarenko, N., & Korendovych, I. (2016). Особливості психологічного статусу та якості життя пацієнтів із неерозивною формою гастроезофагеальної рефлюксної хвороби. Практикуючий лікар, (4), 42-46. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/180

Анотація

У статті наведено сучасні дані літератури та результати власного дослідження щодо особливостей психологічного статусу та алекситимічного профілю в пацієнтів із неерозивною рефлюксною хворобою (НЕРХ). Показано вплив депресії, тривоги, стресу та алекситимії на якість життя хворих на НЕРХ, а також виявлено залежність між інтенсивністю симптомів захворювання та вираженістю змін психологічного статусу.

pdf

Посилання

1. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба»: наказ МОЗ України від 31.10.2013 р. № 943 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі». — Режим доступу: http://www.dec.gov.ua/mtd/dodatki/2013_943GERX/2013_943_kn_GERX.doc
2. Острогляд А.В. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба / А.В. Острогляд, А.С. Свінціцький, В.І. Вдовиченко. — Львів, 2011. — 199 с.
3. Maradey-Romero C. Nonmedical therapeutic strategies for nonerosive reflux disease / C. Maradey-Romero, H. Kale, R. Fass // J. Clin. Gastroenterol. — 2014. — Vol. 48. — P. 584-589.
4. Hershcovici T. Nonerosive reflux disease (NERD) — An Update / T. Hershcovici, R. Fass // J. Neurogastroenterol. Motil. — 2010. — Vol. 16. — P. 8-21.
5. Rome III The Functional Gastrointestinal Disorders / D. Drossman, E. Corazziari, M. Delvaux [et al.] // Yale University Section of Digestive Disease: Degnon Associates. — 2006. — Ed. 3. — 1052 p.
6. The validity of the 21-item version of the Depression Anxiety Stress Scales as a routine clinical outcome measure / F. Ng, T. Trauer, S. Dodd [et al.] // Acta Neuropsychiatrica. — 2007. — Vol. 19. — P. 304-310.
7. Bagby R.M. Toronto Alexithymia Scale: relationship with personality and psychopathology measures / R.M. Bagby, G.J. Taylor, D. Ryan // Psychother. Psychosom. — 1986. — Vol. 45. — P. 207-215.
8. Velanovich V. GERD-Health Related Quality of Life Questionnaire (GERD-HRQL). The development of the GERD-HRQL symptom severity instrument / V. Velanovich // Dis. Esophagus. — 2007. — Vol. 20. — P. 130-134.
9. Психологічна дезадаптація пацієнтів з ГЕРХ: огляд та власні дослідження / Л.М. Мосійчук, Л.В. Демешкіна, І.В. Кушніренко, І.Ю. Зав’ялова // Гастроентерологія. — 2014. — № 4. — С. 23-29.
10. Anxiety and depression reduce QoL in GERD patients / X.J. Yang, H.M. Jiang, X.H. Hou, J. Song // World J. Gastroenterol. — 2015. — Vol. 21. — P. 4302-4309.
11. Risk factors for proton pump inhibitor refractoriness in Chinese patients with non-erosive reflux disease / X.P. Niu, B.P. Yu, Y.D. Wang [et al.] //
World J. Gastroenterol. — 2013. — Vol. 19. — P. 3124-3129.
12. Kojima M. Alexithymia as a prognostic risk factor for health problems: a brief review of epidemiological studies / M. Kojima // Biopsychosoc. Med. — 2012. — Vol. 6. — ID21.
13. Ягенський А.В. Оцінка якості життя у сучасній медичній практиці / А.В. Ягенський, І.М. Січкарук // Внутрішня медицина. — 2007. — № 3. — С. 32-34.
14. Eslick G.D. Gastroesophageal reflux disease (GERD): risk factors, and impact on quality of life-a population-based study / G.D. Eslick, N.J. Talley // J. Clin. Gastroenterol. — 2009. — Vol. 43. — P. 111-117.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.