Комбіновані нестероїдні протизапальні засоби із серратіопептидазою у фармакотерапії запальних захворювань
pdf

Ключові слова

Запалення, нестероїдні протизапальні препарати, серратіопептидаза.

Як цитувати

Derymedvid, L., & Vereitinova, V. (2016). Комбіновані нестероїдні протизапальні засоби із серратіопептидазою у фармакотерапії запальних захворювань. Практикуючий лікар, (4), 5-9. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/172

Анотація

Оглядова стаття присвячена патогенетичному обґрунтуванню доцільності одночасного застосування нестероїдних протизапальних засобів і серратіопептидази. Запальний процес — це універсальна реакція організму на дію пошкоджуючих чинників екзогенного та ендогенного походження. У багатьох випадках запалення відіграє захисну роль, сприяє обмеженню вогнища пошкодження і знищенню інфекційного агента. Але при генералізованих формах такий процес може призводити до значного пошкодження органів і тканин із порушенням їх функції.

pdf

Посилання

1. Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии / Л.В. Деримедведь, И.М. Перцев, Е.В. Шуванова, И.А. Зупанец, В.Н. Хоменко; под ред. проф. И.М. Перцева. — Х.: Мегаполис, 2001. — 784 с.
2. Викторов А.П. Побочное действие современных нестероидных противовоспалительных препаратов: проблемы остаются // Укр. мед. часопис. — 2003. — № 1(33). — С. 79-89.
3. Денисов Л.Н. Место диклофенака калия в терапии болевых синдромов // Російський медичний журнал. — 2009. — № 21. — С. 14-34.
4. Дзяк Г.В., Степанов Ю.М., Гриценко В.І. Сучасний погляд на гастропатії, викликані нестероїдними протизапальними препаратами. Целекоксиб і стан секреторної функції шлунка // Сучасна гастроентерологія. — 2003. — № 1 (11). — С. 4-10.
5. Дроговоз С.М. Хронофармакологічні особливості дії вольтарену / С.М. Дроговоз, С.В. Дмитренко, А.Л. Штробля, Е.М. Вашкеба- Бітлер // Фармакологія та лікарська токсикологія. — 2015. — № 1 (42). — С. 30-36
6. Дядык А.И. Нестероидные противовоспалительные препараты и желудочно-кишечный тракт // Здоров’я України. — 2006. — Темат. номер «Гастроентерологія». — С. 18-20.
7. Зупанец И.А., Андреева Е.А. К характеристике гастротоксического действия нестероидных противовоспалительных средств — неселективных, селективных и специфических ингибиторов ЦОГ‑2 (экспериментальное исследование) // Сучасна гастроентерологія. — 2005. — № 2. — С. 39-43.
8. Каратеев А.Е. Простой анальгетик парацетамол // РМЖ. — 2010. — № 9. — С. 581.
9. Кленова Н.А. Биохимия патологических состояний: учебное пособие / Н.А. Кленова; Федеральное агентство по образованию. — Самара: Изд-во «Самарский университет», 2006. — 216 с.
10. Котова О.В. Назначение нестероидных противовоспалительных препаратов: соотношение эффективность/безопасность // Consilium medicum. — 2012. — № 1. — С. 79-82.
11. Насонов Е.Л. Специфические ингибиторы ЦОГ‑2: решенные и нерешенные проблемы // Клиническая фармакология и терапия. — 2000. — № 1. — С. 57-64.
12. Насонов Е.Л., Каратеев А.Е. // Применение нестероидных противовоспалительных препаратов: Клин. рекомендации. — 2006. — Т. 14, № 3. — С. 1769-1777.
13. Насонова В.А. Диклофенак натрия (вольтарен): «золотой стандарт» среди неселективных противовоспалительных препаратов / В.А. Насонова // Consilium Provisorum. — 2004. — Т. 4, № 2. — С. 16-18.
14. Регеда М.С., Бойчук Т.С., Бондаренко Ю.І., Регеда М.М. Запалення — типовий патологічний процес. Вид. друге, доп. та перер. — Львів, 2013. — 148 с.
15. Сильное звено: серратиопептидаза против воспаления [Текст] // Фармацевт практик: науково-популярний та станово-побутовий журнал. — 2006. — № 4. — С. 23.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.