Механізми старіння й продовження життя

Анотація

Жити довше — природне прагнення людини. Але скільки вона може прожити? Яка тривалість життя біологічного виду гомо сапієнс, до якого всі ми належимо? Що допомагає, а що заважає жити довго? Усі ці речі, звичайно, цікавлять усіх нас ра-
зом і кожного окремо. Повні, вичерпні відповіді на ці запитання наука поки дати не може, але вчені, насамперед геронтологи, продовжують свої
дослідження, і багато чого поступово стає зрозумілішим.

pdf

Посилання

1. Аршавский И.А. Физиологические механизмы к закономерности индивидуального развития. — М.: Наука, 1982.
2. Биология старения / Под ред. В.В. Фролькиса. — Л.: Наука, 1982.
3. Бутенко Г.М., Войтенко В.П. Генетичесние и иммунологические механизмы возрастной патологии. — К.: Здоровье, 1983.
4. Дильман В.М. Большие биологические часы. — М.: Знание, 1981.
5. Фролькис В.В. Старение. Нейрогуморальные механизмы. — К.: Наукова думка, 1981.
6. Чеботарев Д.Ф. Геронтология и гериатрия. — М.: Знание, 1984.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.