Ретроспективний аналіз якості надання медичної допомоги хворим на негоспітальну пневмонію на амбулаторному етапі в умовах реорганізації роботи первинної ланки охорони здоров’я
pdf

Ключові слова

Негоспітальна пневмонія, методи діагностики, помилки лікування.

Як цитувати

Gumeniuk, A., & Lyndiuk, O. (2017). Ретроспективний аналіз якості надання медичної допомоги хворим на негоспітальну пневмонію на амбулаторному етапі в умовах реорганізації роботи первинної ланки охорони здоров’я. Практикуючий лікар, (4), 11-15. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/100

Анотація

У статті узагальнено досвід сімейних лікарів у спостереженні за хворими з негоспітальною пневмонією: проаналізовано варіанти перебігу захворювання, своєчасність діагностики та раціональність підбору антибактеріальної терапії. Результати аналізу свідчать як про покращення рівня діагностики, так і проблеми в лікуванні цих хворих на догоспітальному етапі. Основним реальним шляхом, який дозволить уникнути або принаймні мінімізувати помилки ведення хворих із негоспітальною пневмонією, залишається суворе дотримання клінічних настанов, що ґрунтуються на результатах доказових досліджень.

pdf

Посилання

1. Внебольничная пневмония у взрослых: практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике. Пособие для врачей / А.Г. Чучалин, А.И. Синопальников, Р.С. Козлов та ін. — М., 2010. — 106 c.
2. Дворецкий Л.И. Ошибки ведения больных внебольничной пневмонией. Можно ли их избежать? // Газета «Новини медицини та фармації». Антимикробная терапия (тематический номер). — 2010. — № 343.
3. Мостовой Ю.М. Діалог лікаря загальної практики і пацієнта з ХОЗЛ / Ю.М. Мостовой та ін. // Український пульмонологічний журнал. — 2016. — № 2. — С. 54-55.
4. Наказ МОЗ України № 128 від 19.03.2007 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія». — К.: ТОВ «Велес», 2007. — 148 с.
5. Негоспітальна пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія та профілактики. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Уніфікований протокол надання медичної допомоги дорослим хворим на негоспітальну пневмонію / Ю.І. Фещенко, К.О. Белослудцева, О.А. Голубовська та ін. — К., 2016. — C. 111.
6. Ноников В.Е. Ошибки в диагностике и антибактериальной терапии внебольничных пневмоний / В.Е. Ноников // Медицина невідкладних станів. — 2011. — № 5 (36). — С. 95-98.
7. Приходько В.Ю. Негоспітальна пневмонія в літніх людей у практиці сімейного лікаря / В.Ю. Приходько // Практикуючий лікар. — 2016. — № 1. — С. 45-54.
8. Рачина С.А. Оценка адекватности медицинской помощи при внебольничной пневмонии в стационарах различных регионов РФ: опыт использования индикаторов качества / С.А. Рачина, Р.С. Козлов, Е.П. Шаль и др. // Пульмонология. — 2009. — № 3. — C. 5-13.
9. Синопальников А.И. Барьеры на пути внедрения клинических рекомендаций по лечению внебольничной пневмонии: незнание, упрямство или беспечность? / А.И. Синопальников // Здоровье Украины. — 2007. — № 7. — С. 49.
10. Страчунский Л.С. Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии / Л.С. Страчунский, Ю.Б. Белоусов, С.Н. Козлов / Под ред. Л.С. Страчунского. — Смоленск: MAKMAH, 2007. — 464 с.
11. Фещенко Ю.І. Пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія: навч. посібник / Ю.І. Фещенко. — К., 2013. — 171 с.
12. Фуштей И.М. Ошибки диагностики и лечения внебольничной пневмонии в стационарных условиях / И.М. Фуштей, О.А. Савченко, С.Л. Подсевахина, О.В. Ткаченко // Світ медицини та біології. — 2015. — № 1 (48). — С. 85-88.
13. Чучалин А.Г., Синопальников А.И., Козлов Р.С., Тюрин И.Е., Рачина С.А. Внебольничная пневмония у взрослых: практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике (Пособие для врачей) // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. — 2010. — Т. 12, № 3. — С. 186-226.
14. Юдина Л.В. Антибактериальная пневмония при внебольничной пневмонии у пациентов пожилого и старческого возраста: акценты на главном / Л.В. Юдина // Therapia. — 2012. — № 2 (66). — С. 69-72.
15. Ikegame S.A. Retrospective Analysis of 111 Cases of Pneumococcal Pneumonia: Clinical Features and Prognostic Factors / Satoshi Ikegame, Kentaro Wakamatsu, Hiroyuki Kumazoe // Intern. Med. — 2012. — № 51. — Р. 37-43.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.