Skybchyk, O. Етіологічні й патогенетичні аспекти взаємозв’язку генералізованого пародонтиту та ішемічної хвороби серця (огляд літератури та власні дані). Практикуючий лікар, no 1, June 2022, pp 65-69, https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/699.