[1]
B. Editorial, «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: Меланома 201»5, PL, no 1, pp 55-68, Бер 2016.