Editorial, Board. 2016. «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: Меланома 201»5. Практикуючий лікар, no 1 (Березень), 55-68. https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/121.