EDITORIAL, B. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: Меланома 2015. Практикуючий лікар, n. 1, p. 55-68, 20 mar. 2016.