Актуальні підходи до лікування хворих на цукровий діабет

Автор: Л.В. Журавльова, О.М. Кривоносова
Год выпуска: 2019
К-во страниц: 144
Тип обложки: мягкая
Язык: украинский

У навчальному посібнику наводяться сучасні принципи та методи лікування ЦД як 1-го, так і 2-го типів, гестаційного ЦД, ЦД у дітей і підлітків. Велику увагу приділено харчуванню та фізичній активності хворих на ЦД 1-го і 2-го типів. Даний посібник має бути корисним як для використання в навчальному процесі студентів і лікарів-інтернів, так і в практичній діяльності ендокринологів, сімейних лікарів.

Для студентів, лікарів-інтернів терапевтів, ендокринологів та лікарів загальної практики.

ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень
Вступ

1. Лікування цукрового діабету 1-го типу

1.1. Харчування пацієнтів із ЦД 1-го типу
1.2. Фізична активність у хворих на ЦД 1-го типу
1.3. Інсулінотерапія ЦД 1-го типу
1.3.1. Аналоги інсуліну
1.3.2. Показання до інсулінотерапії
1.3.3. Правила призначення інсуліну
1.3.4. Правила вибору дози інсуліну
1.3.5. Рекомендовані режими інсулінотерапії
1.3.6. Техніка ін’єкцій інсуліну
1.3.7. Загальні рекомендації для пацієнтів, що перебувають на інсулінотерапії
1.3.8. Ускладнення інсулінотерапії
1.4. Сучасні досягнення в удосконаленні глікемічного контролю
1.4.1. Інсулінова помпа
1.4.2. Прилади для моніторінгу глікемії
1.5. Терапевтична мета при ЦД 1-го типу (Еurореаn Diabetes Policy Group)
1.6. Препарати, що досліджувалися при лікуванні хворих на ЦД 1-го типу
1.7. Хірургічне лікування при ЦД 1-го типу

2. Лікування цукрового діабету 2-го типу

2.1. Основні принципи харчування при ЦД 2-го типу
2.2. Фізичні навантаження в лікуванні ЦД 2-го типу
2.3. Медикаментозна терапія ЦД 2-го типу
2.3.1. Бігуаніди
2.3.2. Препарати сульфонілсечовини
2.3.3. Тіазолідиндіони (глітазони)
2.3.4. Прандіальні регулятори (глініди)
2.3.5. Інгібітори α-глюкозидази
2.3.6. Інкретиноміметики (агоністи рецепторів глюкагоноподібного поліпептиду 1) та інкретин-енхансери (інгібітори дипептидилпептидази 4)
2.3.7. Інгібітори натрій-глюкозного котранспортера 2-го типу (інгібітори SGLT2), або гліфлозини
2.3.8. Аміноміметики
2.4. Інсулінотерапія ЦД 2-го типу
2.4.1. Загальні показання до призначення інсулінотерапії при ЦД 2-го типу
2.4.2. Базальний інсулін
2.4.3. Болюсний інсулін
2.4.4. Премікс-інсулін
2.4.5. Концентрований інсулін
2.4.6. Інгаляційний інсулін
2.4.7. Комбінована ін’єкційна терапія
2.4.8. Як призначати інсулінотерапію хворим на ЦД 2-го типу
2.4.9. Досягнення компенсації ЦД 2-го типу
2.4.10. Схеми застосування інсулінотерапії
2.5. Загальні висновки щодо лікування ЦД 2-го типу
2.6. Дослідження серцево-судинних подій у хворих на ЦД 2-го типу
2.6.1. Контроль артеріального тиску у хворих на ЦД 2-го типу
2.6.2. Лікування дисліпідемії при ЦД 2-го типу
2.6.3. Антитромбоцитарна терапія в пацієнтів із діабетом
2.6.4. Ведення пацієнтів зі стабільною і нестабільною коронарною хворобою серця і діабетом
2.6.5. Лікування серцевої недостатності при ЦД 2-го типу
2.6.6. Ведення пацієнтів з аритміями при ЦД
2.7. Цілі лікування ЦД 2-го типу

3. Особливості ведення та лікування вагітних із цукровим діабетом. Гестаційний цукровий діабет

4. Особливості ведення та лікування дітей і підлітків із цукровим діабетом

5. Навчання хворих на цукровий діабет

Ситуаційні завдання
Еталони відповідей на ситуаційні завдання
Додаток
Список використаної літератури