Діагностика та лікування хворих із вузловою формою зоба. Методичні рекомендації

Автор: Власенко М.В., Паламарчук А.В., Прудиус П.Г.
Рік видання: 2018
Кількість сторінок: 72
Тип обкладинки: м'яка
Мова: українська

Методичні рекомендації містять стандарти діагностики та лікування вузлового зобу. Цей формуляр надає рекомендації з виконання обов’язкових і додаткових лабораторних та інструментальних досліджень. Рекомендації з тактики лікування наведені з урахуванням сучасних підходів до терапії захворювань щитоподібної залози у світовій медицині. Враховуючи розповсюдженість доброякісних вузлів ЩЗ, чітке виконання цього протоколу діагностики й тактики ведення хворих із вузловими формами зоба дозволить забезпечити раннє виявлення злоякісних пухлин ЩЗ, зменшить число непотрібних оперативних втручань при доброякісних пухлинах, що призведе до значних зменшень економічних затрат на хірургічне лікування й покращить якість життя хворих.

Використання цих методичних рекомендацій дозволить уніфікувати обстеження й лікування хворих із вузловим зобом у різних лікувальних закладах і гарантувати достатній їх обсяг будь-якому пацієнту.

Методичні рекомендації створені на основі МКХ‑10 і призначені для ендокринологів, хірургів, онкологів, терапевтів і сімейних лікарів.

ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень

Вступ

- Термінологія (шифр по МКХ-10 — додаток № 1)

- Класифікація вузлових форм захворювань щитоподібної залози

- Класифікація диференційованого раку  щитоподібної залози за TNM

- Механізм розвитку вузлових утворень щитоподібної залози

- Анамнестичні фактори ризику розвитку вузлового зоба

- Особливості клінічної картини вузлового зоба  для розвитку злоякісного процесу

- Методи обстеження, які використовуються  при вузлових утвореннях щитоподібної залози

 1. Ультразвукова діагностика
  2. Тонкоголкова пункційна біопсія
  3. Лабораторна діагностика захворювань ЩЗ
  4. Радіоізотопне дослідження (сканування) ЩЗ
  5. Інші методи дослідження

- Диференціальний діагноз вузлових утворень ЩЗ

- Тактика лікування та спостереженя при вузловому зобі

- Показання до оперативного лікування вузлового зоба

- Ведення хворих після оперативного втручання на ЩЗ

- Тактика ведення хворих із вузловим зобом під час вагітності

- Прогноз у хворих на вузловий зоб

- Показання до встановлення інвалідності хворим,  які перенесли оперативне втручання з приводу вузлового зоба

- Додатки:

 1. Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем, 10 перегляд. Ендокринні хвороби. Захворювання щитоподібної залози (Е00-Е07)
  2. Склад і дози тиреоїдних препаратів
  3. Фармакокінетика тиреоїдних препаратів
  4. Препарати йоду
  5. Препарати тиреостатиків
  6. Фармакокінетика тиреостатиків

Список використаної літератури