Практична психосоматика: діагностичні шкали

Автор: О.О. Чабан, О.О. Хаустова
Рік виходу: 2019
Кількість сторінок: 112
Тип обкладинки: м'яка
Мова: українська

У другій, оновленій та доповненій, редакції навчального посібника з позиції психосоматичної медицини представлено діагностичні підходи до курації пацієнтів загальносоматичної практики в умовах сучасного агресивного соціуму. Проаналізовано проблеми гіподіагностики психічних розладів у пацієнтів соматичної практики, особливо за наявності одного або декількох хронічних неінфекційних захворювань. Наведено та пояснено наявність психосоматичних розладів у класифікаціях МКХ-10 і DSM 5. Описані методи обстеження психосоматичного пацієнта, що дозволяють визначити його схильність до розвитку психосоматичного розладу, верифікувати наявність та ступінь виразності тривоги, депресії, суїцидальних тенденцій, безсоння, болю, когнітивного дефіциту тощо. Представлено методи визначення якості життя психосоматичних пацієнтів, у тому числі методи, розроблені авторами посібника. Наведені матеріали дозволяють провести всебічний аналіз основних психопатологічних феноменів задля обґрунтованої подальшої розробки стратегії й тактики комплексної терапії.

ЗМІСТ

1. Психосоматичний підхід до курації пацієнтів як відповідь на цивілізаційний дрейф
2. Проблеми гіподіагностики психічних розладів у пацієнтів первинної медичної мережі
3. Алгоритм діагностики психологічних і психічних розладів

- Психосоматичні розлади в МКХ‑10
- Психосоматичні розлади в DSM‑5

4. Діагностичні методики
5. Скринінгові анкети

- Анкета вивчення факторів, які призвели до проблем здоров’я
- Соціальна ситуація у зв’язку з проблемою здоров’я
- Модальний аналіз існуючих проблем пацієнта із психосоматичними проблемами
- Моменти життєвої історії, які підлягають додатковому аналізу
- Анкета для виявлення психосоматичних розладів у дорослих
- Шкала самооцінки депресії в дорослих
- Шкала самооцінки тривоги в дорослих

6. Діагностика соматизації психічних порушень

- Самоопитувальник стану здоров’я пацієнта PHQ
- Чотирьохвимірна анкета симптомів (4DSQ)
- Шкала соматичних симптомів (SSS‑8)

7. Діагностика депресії

- Шкала депресії А. Бека
- Шкала депресії Гамільтона (HAMD)
- Шкала депресії Монтгомері-Асберг (MADRS)
- Колумбійська шкала тяжкості суїцидальних намірів (С-SSRS)

8. Діагностика тривоги

- Госпітальна шкала тривоги і депресії (HADS)
- Шкала тривоги Гамільтона (HAM-А)
- Шкала реактивної та особистісної тривоги Спілбергера-Ханіна

9. Діагностика безсоння

- Пітсбурзький опитувальник якості сну (PSQI)
- Шкала сонливості за Епверта (ESS)
- Анкета скринінгу апное уві сні

10. Діагностика болю

- Візуально-аналогова шкала болю (VAS)
- Больовий опитувальник Мак-Гілла
- Багатофакторний опитувальник болю (WHYMPI)
- Шкала катастрофізації хронічного болю
- Шкала SPAASMS
- Оцінка DIRE

11. Діагностика когнітивного дефіциту

- Коротке дослідження психічного стану (MMSE)
- Монреальська шкала когнітивної оцінки (МОСА)
- Тест малювання годинника
- Клінічна рейтингова шкала деменції

12. Визначення якості життя

- Шкала оцінки рівня якості життя
- Опитувальник неспецифічної якості життя (MOS SF‑36)

13. Загальне клінічне враження

- CGI-S — Загальне клінічне враження — Шкала тяжкості
- CGI-I — Загальне клінічне враження — Шкала покращання

Перелік умовних скорочень
Рекомендована література